ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 
กิจกรรม CSR

ด่านฯ เชียงใหม่ ส่งมอบอาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ส่งมอบวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ถวายพระพุทธรูปให้แก่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน
ส่งมอบอุปกรณ์การสูบบารากู่ ให้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม CSR
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ส่งมอบของกลาง วิทยุสื่อสาร และ อุปกรณ์สูบบารากู่
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ส่งมอบครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ส่งมอบเครื่องวิทยุสื่อสารแบบพกพา
CSR...ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบอุปกรณ์การแพทย์
ดทช.มอบปืนยาวอัดลมพร้อมกระสุนปืน และกล้องเล็งอาวุธปืน ให้แก่ สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่
CSR "มอบวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์"
กิจกรรม CSR ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ผืนป่า ชาวด่านร่วมรักษา สร้างฝายชะลอน้ำ article
โครงการ CSR เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ CSR "ศุลกากรร่วมใจ แต้มสีสดใสให้ห้องสวย" ณ โรงเรียนบ้านจำบอน ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรม ช่วยกันทาสีห้องเรียนของโรงเรียนให้มีสีสดใส พร้อมกันนี
นายชูชัย อุดมโภชน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ผอ.เสรี ไทยจงรักษ์ ผอ.ศภ.3 เข้าร่วมพิธีงานมหกรรมเงินลงทุนและสินค้าบริโภค เชียงใหม่ อินเวสแฟร์ 2013 ครั้งที่ 3
การประชุมร่วมศุลกากรกับชมรมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
New Look ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี