ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กรมศุลกากร
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมยาไอซ์ วันที่ 26 มีนาคม 2557 article

           ตามที่ นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายด้านการควบคุมทางศุลกากร
และปกป้องสังคมอย่างเคร่งครัด นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร จึงได้สั่งการให้
นายเสรี  ไทยจงรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม ร่วมกันดำเนินการวางแผนจับกุมกลุ่มกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทาง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
     โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลาประมาณ 12.20 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ส่วนควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 และ เจ้าหน้าที่ส่วนสืบสวนปราบปราม 3 สำนักสืบสวนและปราบปราม ประจำท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุม
MR. AYI SUNARYI ผู้โดยสารชาวอินโดนีเซีย ถือหนังสือเดินทางเลขที่ A7439458 ซึ่งเดินทางมาจากเมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยสารการบิน CHINA EASTERN เที่ยวบินที่ MU 2583 ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลา 12.10 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2557 พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน(ยาไอซ์) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 2.850 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 8.4 ล้านบาท  
ที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่มีการดัดแปลง  จัดทำช่องลับในพื้นกระเป๋า สำหรับซุกซ่อนของได้ ขณะที่ผู้ต้องสงสัยนำกระเป๋าสัมภาระดังกล่าว  ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่อง X-RAY นั้น สังเกตุว่ามีลักษณะท่าทางส่อพิรุธและจากการดูภาพ x-ray กระเป๋าแล้ว
พบว่า มีสิ่งผิดปกติอยู่บริเวณขอบกระเป๋าทั้งสองด้านจึงให้ผู้ต้องสงสัยทำการเปิดกระเป๋า  เพื่อตรวจค้นโดยละเอียด พบซองบรรจุสิ่งของไม่ทราบชนิดบรรจุอยู่ในถุงสีดำปิดทับด้วยกระดาษฟอยด์  จึงทำการเปิดตรวจสิ่งของภายในซองพบก้อนผลึกสีขาวใส เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำยามาตรวจสอบ  ก้อนผลึกดังกล่าว  ผลการตรวจสอบพบว่าเป็น เมทแอมเฟตามีน(ยาไอซ์) ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภท 1  จึงได้ทำการแจ้งให้ผู้ต้องสงสัยทราบว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูพิงค ราชนิเวศน์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เป็นผู้แทนส่งมอบของกลางประเภทบุหรี่และซิการ์
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางประเภท ยา วัสดุทางการแพทย์
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมเครื่องสำอางประเภทครีมมาส์กหน้า
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สคศ. จับกุมยาและอาหารเสริม
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมโทรศัพท์มือถือ Iphone
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอุปกรณ์เสริมความงาม
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอาหารเสริม Unicity
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมยาไอซ์ วันที่ 30 มีนาคม 2557 article
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกระเป๋าและนาฬิกาข้อมือต่างประเทศ วันที่ 28 มีนาคม 2557 article
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมวิทยุสื่อสาร article
โครงการตรวจเยี่ยมบริษัทผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้ว และโครงรถจักรยานที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 /ที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการนิคมอุตสาหกรรมในเขตประกอบการเสรี
ประชาสัมพันธ์ **** ตัวอย่างการสำแดงข้อมูลใบอนุญาติของการนิคมอุตสาหกรรม การระบุข้อมูลใบอนุญาติ (การนิคมอุตสาหกรรม) ในใบขนสินค้า articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.