ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
ข่าวด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่


หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เป็นผู้แทนส่งมอบของกลางประเภทบุหรี่และซิการ์

 

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางประเภท ยา วัสดุทางการแพทย์
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมเครื่องสำอางประเภทครีมมาส์กหน้า
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558   เวลาประมาณ 18.30 น  เจ้าหน้าที่ศุลกากรผลัด 1 นำโดย นายธนพล วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ พร้อมพวกได้ทำการตรวจค้นผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 116 ได้พบกับผู้โดยสารหญิงสัญชาติไทยพร้อมสัมภาระติดตัว...

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

 ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สคศ. ดทช. จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สคศ. จับกุมยาและอาหารเสริม
ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมโทรศัพท์มือถือ Iphone

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 18.10 น  เจ้าหน้าที่ศุลกากรผลัด 2 นำโดย นางสาวยุพเรศ สิทธิมูล  นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ พร้อมพวกได้  ทำการตรวจค้นผู้โดยสารเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 753 มาจากมาเก๊า ได้พบกับผู้โดยสารหญิงสัญชาติจีน พร้อมสัมภาระติดตัวกระเป๋าเดินทาง 2 ใบ และกระเป๋าถือ 1 ใบ เดินผ่านช่องตรวจเขียว (ไม่มีของต้องสำแดง) ...

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอุปกรณ์เสริมความงาม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557   เวลาประมาณ 12.35 น  เจ้าหน้าที่ศุลกากรผลัด 1 นำโดย นายสมศักดิ์ เรืองนภารัตน์ นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ พร้อมพวกได้  ทำการตรวจค้นผู้โดยสารเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD 2306 มาจากประเทศฮ่องกง ได้พบกับผู้โดยสารหญิงสัญชาติจีนพร้อมสัมภาระติดตัว เดินผ่านช่องตรวจเขียว (ไม่มีของต้องสำแดง) ...

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมอาหารเสริม Unicity

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลาประมาณ 11.30 น  เจ้าหน้าที่ศุลกากรผลัด 2 นำโดย นางสาวสุวนา ทองรองแก้ว นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ พร้อมพวกได้ทำการตรวจค้นผู้โดยสารชาวกัมพูชา เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG270 มาจากกรุงพนมเปญ ผลการตรวจค้นพบอาหารเสริมยี่ห้อ Unicity...

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมยาไอซ์ วันที่ 30 มีนาคม 2557 article

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]เงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี