ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
กิจกรรม CSR


ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

ด่านฯ เชียงใหม่ ส่งมอบอาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางมนทิรา  เชิดชู นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพิมพ์ประไพ  สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่งมอบอาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์...

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพิมพ์ประไพ  สังข์ทอง หน.ฝคต., นางสาวพจนีย์ เลิศหัสดีรัตน์ หน.ฝบท., นายเริงศักดิ์ อินทรบ้าน หน.ฝปป. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดทช. ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่...

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ส่งมอบวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์

 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพิมพ์ประไพ  สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่งมอบวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ให้แก่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ถวายพระพุทธรูปให้แก่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน
ส่งมอบอุปกรณ์การสูบบารากู่ ให้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

นางสาวฉวีวรรณ  ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านแสนตอ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

 
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559  นำโดยนางนพศรัย  ชินวรากร  หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมตัวแทนออกของ  ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  นมผง  และอาหารแห้ง  มอบให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครับครัวจังหวัดลำพูน  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม CSR

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นางสาวฉวีวรรณ  ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพิมพ์ประไพ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่งมอบผ้าห่ม โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ให้แก่ชมรมสายการบินเชียงใหม่ (Chiang Mai Airlines Club : CMAC)...

 
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ส่งมอบของกลาง วิทยุสื่อสาร และ อุปกรณ์สูบบารากู่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นางสาวฉวีวรรณ  ชัยกิจมงคล นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบหมายให้  นางพิมพ์ประไพ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ส่งมอบของกลาง วิทยุสื่อสาร และ อุปกรณ์สูบบารากู่  ให้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]เงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี