สินเชื่อ เงินสด 30 นาที
dot dot
dot
กรมศุลกากร
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
dot
คุณธรรมอัตลักษณ์กรมศุลกากร 

 

 

 

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เป็นผู้แทนส่งมอบของกลางประเภทบุหรี่และซิการ์

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางประเภท ยา วัสดุทางการแพทย์

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมเครื่องสำอางประเภทครีมมาส์กหน้า

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร สคศ. จับกุมยาและอาหารเสริม
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 


More...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัย


More...
dot
ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

.


More...
dot
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่


More...
dot
ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่


More...
dot
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่อง X-ray ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อ


More...
dot
แนวทางปฏิบัติ กรณีทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้ามีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัยนิยม ของกรมสรรพากรicon


More...
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 602) ของกรมสรรพากรicon


More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมรูป - กิจกรรม ด่านฯ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563-2564

 


More...
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีต้อนรับผู้โดยสาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จัดโดย ท่าอากาศยานเชียงใหม่icon

 

 

 

 


More...
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำโดย หน.ฝคต.,หน.ฝปป. ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41

 


More...
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกรมศุลกากรที่302/2561

       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30น. คณะกรรมการกำกับดูแลเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำโดย นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกรมศุลกากรที่302/2561เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ(Service Counter) ให้กับผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในเขตพื้นที่กำกับดูแล   ณ ห้องประชุม สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

 


More...
ด่านศุลกากรท่าอากาศยาเชียงใหม่ จัดประชุมสัมนาผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี (ลำพูน)

 


More...
เงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เลขที่ 60 ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.053-270660-1 โทรสาร.053-270660
CALL CENTER : 0-53270660-1


EMAIL ADDRESS : 74110000@customs.go.th