ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กู้เงินด่วน
dot
bulletประวัติกรมศุลกากร
bulletวิสัยทัศน์ - พันธกิจกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletแผนที่ตั้งกรมศุลกากร
bulletโครงสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletแผนที่ตั้งด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletคำรับรองการปฏิบัติราชการ
bulletสมุดโทรศัพท์
dot
บริการ
dot
bullete - Customs
bullete - Tracking
bulletข่าวกรมศุลกากร
bulletจุลสาร
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletบุคคลทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ส่วนราชการ
dot
แบบฟอร์ม/คำร้องต่าง ๆ
dot
bulletแบบฟอร์มและคำร้อง
dot
พิธีการเฉพาะเรื่อง
dot
bulletการนำขอรับสิ่งของทางไปรษณีย์
bulletพิธีการศุลกากรสำหรับผู้โดยสาร
bulletการขอรับสิ่งของทางคลังสินค้ากรณีของใช้ส่วนตัว ของใช้ในครัวเรือน
dot
สถิติ / ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก
dot
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2553
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2554
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2555
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2556
bulletมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สูงสุด 10 อันดับ ปี 2557
dot
ข้อมูลที่น่าสนใจ
dot
bulletสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
dot
ด่านศุลกากรในสังกัด ศภ.3
dot
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
bulletด่านศุลกากรแม่สาย
bulletด่านศุลกากรแม่สอด
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน
bulletด่านศุลกากรเชียงของ
bulletด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
bulletด่านศุลกากรเชียงดาว
bulletด่านศุลกากรแม่สะเรียง
bulletด่านศุลกากรทุ่งช้าง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกรมศุลกากร
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
bulletสมาคมผู้ประกอบการขนส่งภาคเหนือ
bulletกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกรมศิลปากร
bulletกรมปศุสัตว์
bulletกรมประมง
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletกระทรวงเกษตร
bulletสำนักงานปราบปรามยาเสพติด
dot
จังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดแพร่
dot
รวม web ที่น่าสนใจ
dot
bulletเครือข่ายกาญจนาภิเษก
bulletรัฐบาลไทย
bulletท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
bulletสนง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.ร)
bulletราชบัณฑิตยสถาน
bulletคนไทยดอทคอม
bulletอินเตอร์เน็ตตำบล
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

 
รวมรูป - กิจกรรม ด่านฯ

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีต้อนรับผู้โดยสาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จัดโดย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำโดย หน.ฝคต.,หน.ฝปป. ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ณ หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกรมศุลกากรที่​302/2561
ด่านศุลกากรท่าอากาศยาเชียงใหม่ จัดประชุมสัมนาผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี (ลำพูน)
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ รายบริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ รายบริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมอบรมหลักสูตรการสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยาน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายบริษัท โซดิแอค แอร์เคเทอริ่ง อิควิปเมนท์ (ไทยแลนด์)จำกัด
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ด้านพิธีการศุลกากรสำหรับของติดตัวผู้โดยสาร
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายบริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนากับผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี เขตปลอดอากรและตัวแทนออกของ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายบริษัท ฟาร์โซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายบริษัท ทาคาโนะ (ประเทศไทย) จำกัด article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรายบริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมหารือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร (ลำพูน)
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี (ลำพูน) article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร (ลำพูน) article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมพบปะผู้ประกอบการและตัวแทนออกของ ในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน article
คณาจารย์และนิสิตคณะรัฐศาสตร์ มจร. ศึกษาดูงานด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน ในการวางแผนกรณีเกิดเหตุจำเป็นต้องใช้สนามบินสำรอง ณ สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 article
ด่านฯ เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สถาบันการศึกษา article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 article
นักศึกษา ม.พายัพ ศึกษาดูงานด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด่านฯเชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับรางวัลโครงการ Airport Service Quality 2016
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในพื้นที่รายบริษัท จอร์จ เจนเซน(ประเทศไทย) จำกัด article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคราวครบสตมวาร (100 วัน)  article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสตรุษจีน ปี 2560
ด่านฯ เชียงใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดทำบุญขึ้นบ้านพักข้าราชการ ณ จังหวัดลำพูน article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม "AOT WE Exercise"
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมงานรวมน้ำใจช่วยกาชาด
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน AIR KBZ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีภาคเหนือ(ลำพูน) article
ด่านศุลกากรกรเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี article
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 และด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมงานพลังแห่งความภักดี
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันชาติจีน
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 จัดการประชุมผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี (นิคมฯ ลำพูน) article
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ ในเขตประกอบการเสรี article
ด่านฯ เชียงใหม่ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศีกษาจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตา และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 จัดการประชุมผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี (นิคมฯ ลำพูน) article
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ ในเขตประกอบการเสรี article
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าห้วยส้มสุก
อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเข้าศึกษาดูงานด้านพิธีการทางศุลกากร ณ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 article
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ร่วมกับบริษัทตัวแทนออกของและเจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณลานตรวจสินค้า ร่วมกัน article
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการครบรอบ 37 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน
อาจารย์ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ดทช.
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบังศึกษาดูงาน
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมงานวันครอบครัว และพิธีดำหัวผู้บริหาร ทชม.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 และด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรมสงกรานต์ 2559
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมต้อนรับผูู้โดยสารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2559
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 28 ปี การดำเนินกิจการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้โดยสารเนื่องในวันตรุษจีน
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวันพ่อ
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียเข้าร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม THAILAND LUCKIEST VISITOR
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันชาติจีน
✿.。.:* *.:。✿ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำพิธีขึ้นเสาเอกอาคารที่พักอาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ✿.。.:* *.:。✿ article
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2558
❤❤❤ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน❤❤❤
✿.。.:* *.:。✿ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง"✿.。.:* *.:。✿
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ณ จังหวัดลำพูน article
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ร่วมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ 60 พรรษา article
ดทช. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2558
(((สภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่))) article
ดทช.ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าประชาคมสู่อาเชียน article
ด่านฯ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
ศุลกากร "คืนความสุขให้ประชาชน"
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ “5 ธันวา มหาราชัน”
5 ธันวามหาราช
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ร่วมบริจาคสิ่งของให้เหล่ากาชาด article
ด่านฯท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์สนามบิน
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและพบปะหารือผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีภาคเหนือ article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตหารเพล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ article
<<<ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 2>>> article
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ article
สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานศุลกากรจีน ศึกษาดูงานที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ article
ด่านศุลกากรท่าอาการศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน "รัฐบาลพบประชาชน"
สัมมนานายด่านฯ ที่ เขาใหญ่
รดน้ำดำหัวนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ มอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 articleเงินด่วนนอกระบบ โอนเข้าบัญชี